Kind & gezin


Vraag

Er zijn verschillende redenen om hulp te zoeken voor je kind. Je kind of puber zit niet lekker in zijn vel of heeft het ergens moeilijk mee thuis en/of op school. Soms is het heel duidelijk maar soms is het niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Bovendien zijn er verschillende manieren waarop een kind kan uiten dat er een probleem is: het ene kind wordt boos of agressief terwijl het andere kind zich juist terugtrekt en niet veel meer zegt. Soms is een kind heel druk, angstig of erg verdrietig. Als een kind het moeilijk heeft, heeft dat effect op jou als ouder en op het hele gezin. Dat geldt trouwens andersom ook: als je als ouder het moeilijk hebt, heeft dat effect op je kind.  Daarom is het fijn om daar ook aandacht aan te besteden. Er zijn verschillende manieren om te ontdekken wat er precies speelt. Eén daarvan is het analyseren van de beeldtaal in bijvoorbeeld een tekening. iet lekker in je vel, agressieve kinderen, verdrietig, overlijden, somber, suïcide, pesten, gepest, Sonia Hoenders, Sonja Hoenders, Centrum de Stip, Zuidlaren, 

Hoe?

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Als het goed voelt, maken we afspraken over wat we gaan doen en hoe we gaan werken. Omdat ik er in geloof dat het beste resultaat behaald wordt als het hele gezin/systeem meebeweegt, werk ik naast het (jonge) kind ook altijd met de ouders in de vorm van regelmatige oudergesprekken, evaluatiemomenten, wijze-oudergesprekken waarin we samen kijken naar je rol als ouder, opvoedvraagstukken, relatietekenen en opdrachten. Soms is het fijn als (één van de) ouders individueel een paar keer komen om inzicht te krijgen in wat er in de weg zit om een ontspannen en blije ouder te zijn. 

 

Moeder

“Onze dochter kwam na een telefonische intake bij Sonia met klachten ten aanzien van zenuwen tijdens 'stressvolle' situaties. Er was vanaf onze dochters kant direct een klik met Sonia. De kleurstelling en geur in de werkruimte zijn ook zeer aantrekkelijk. De eerste keer mocht ik (op verzoek van dochter) erbij blijven. Door te tekenen, verven en knutselen kwam het gesprek op gang. Ze vertelde Sonia dingen die thuis nog nooit ter sprake waren gekomen. De ongedwongen sfeer deed bij onze dochter veel. Er kwamen 'zaken' boven tafel waar wij als ouders geen weet van hadden. We kunnen samen met haar aan de slag. We kunnen het weer zonder Sonia, ondanks dat onze dochter het erg jammer vindt dat ze niet meer naar Sonia gaat.”

 

Dochter (9 jaar)

"Sonia is heel lief en je kunt alles tegen haar zeggen. Ze maakt soms ook grapjes. Ze bekijkt alles van de positieve kant. Ze zoekt naar oplossingen. Ik heb van haar geleerd dat ik mag zijn wie ik ben." 

 

Vader

      “Sonia heeft de vinger snel op het pijnpunt weten te leggen. We kunnen er zelf mee aan de slag. Sonia wijst/ veroordeelt niet. Een kundige, zachte vrouw.” 

 


In de non-verbale, speelse kindersessies staat de beeldtaal centraal. Als je tekent, schildert of op andere wijze een creatief werk maakt, laat je zien wat er van binnen (onbewust) leeft. Als creatief therapeut kan ik de beelden uit de tekening of een ander creatief werk lezen en vertalen. Zo wordt inzichtelijk waar je kind mee zit, wat het moeilijk vindt maar ook wat het kan helpen. Daar zit de sleutel. Daarnaast is het een fijne manier om te uiten en te verwerken want bijna alle kinderen houden van tekenen en schilderen. Deze beeldende therapie is een vorm van psychosociale, analytische therapie waarbij holistisch gewerkt wordt.

 

In een sessie worden hoofd (denken), hart (voelen), handen (doen) en buik (emoties) aangesproken. Om dit te bereiken werk ik tijdens de sessies, naast creatieve opdrachten, met lichaamsoefeningen, reflectievragen, ontspanningstechnieken, visualisaties, woord en beeld.

 

Daarnaast werk ik ook altijd concreet met ouders in één of meerdere wijze ouder consult(en). Soms ontstaan lastige situaties omdat je als ouder geraakt wordt in iets ouds, of omdat je dag te vol zit en je op de automatische piloot bent gaan reageren. Kinderen spiegelen dit en dat is soms lastig. Als we het totale plaatje bekijken wordt het sneller duidelijk wat er speelt en kan er vrij snel verbetering optreden in de thuissituatie. 

 

Daarnaast creatieve therapie, kindertherapeut, boosheid, rouw, scheiding, kinderpraktijk, opvoeden, hoogevoelig, hoogbegaafd, hoogsesitief, strong willed, innerlijke familie,