Kind & gezin


Vraag

Er zijn verschillende redenen om hulp te zoeken voor je kind. Je kind of puber zit niet lekker in zijn vel of heeft het ergens moeilijk mee thuis en/of op school. Soms is het heel duidelijk maar soms is het niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Bovendien zijn er verschillende manieren waarop een kind kan uiten dat er een probleem is: het ene kind wordt boos of agressief terwijl het andere kind zich juist terugtrekt en niet veel meer zegt. Soms is een kind heel druk, angstig of erg verdrietig. Als een kind het moeilijk heeft, heeft dat effect op jou als ouder en op het hele gezin. Dat geldt trouwens andersom ook: als je als ouder het moeilijk hebt, heeft dat effect op je kind.  Daarom is het fijn om daar ook aandacht aan te besteden. Er zijn verschillende manieren om te ontdekken wat er precies speelt. nderen, verdrietig, overlijden, somber, suïcide, pesten, gepest, Sonia Hoenders, Sonja Hoenders, Centrum de Stip, Zuidlaren, 

Hoe?

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Als het goed voelt, maken we afspraken over waaraan en hoe we gaan werken. Omdat ik er in geloof dat het beste resultaat behaald wordt als het hele gezin/systeem meebeweegt, werk ik naast het kind of de tiener ook altijd met de ouders in de vorm van (wijze) oudergesprekken waarin we samen kijken naar de dynamiek in huis, je rol als ouder, waarin we opvoedvraagstukken kunnen behandelen en waarin je praktische handreikingen krijgt. Vaak is het fijn om in (1 of meerdere) individuele sessies met (één van de) ouders inzicht te krijgen in wat er in de weg zit om een ontspannen en blije ouder te zijn. 


In de non-verbale, speelse jeugdsessies staat de beeldtaal centraal. Als je tekent, schildert of op andere wijze een creatief werk maakt, laat je zien wat er van binnen (onbewust) leeft. Als creatief therapeut kan ik de beelden uit de tekening of een ander creatief werk lezen en vertalen. Zo wordt inzichtelijk waar je kind of tiener mee zit, wat het moeilijk vindt maar ook wat het kan helpen. Daar zit de sleutel. Daarnaast is het een fijne manier om te uiten en te verwerken. Deze beeldende therapie is een vorm van psychosociale, analytische therapie waarbij holistisch gewerkt wordt.

 


In een sessie worden hoofd (denken), hart (voelen), handen (doen) en buik (emoties) aangesproken. Om dit te bereiken werk ik tijdens de sessies, naast creatieve opdrachten, met
lichaamsoefeningen, reflectievragen, ontspanningstechnieken, visualisaties, woord en beeld.

 

Daarnaast werk ik met ouders in één of meerdere wijze ouder consult(en). Soms ontstaan lastige situaties omdat je als ouder geraakt wordt in iets ouds, of omdat je dag te vol zit en je op de automatische piloot bent gaan reageren. Kinderen spiegelen dit en dat is soms lastig. Als we het totale plaatje bekijken wordt het sneller duidelijk wat er speelt en kan er vrij snel verbetering optreden in de thuissituatie. Het kan ook zijn dat je als ouder door je kind getriggerd wordt op je eigen pijnpunten, onverwerkt verdriet of trauma. Het is dan verstandig om een aantal transformatieve sessies in te plannen zodat je dit kunt verwerken op een diep niveau en de ouder kunt zijn die je graag wilt zijn. 

 

Daarnaast creatieve therapie, kindertherapeut, boosheid, rouw, scheiding, kinderpraktijk, opvoeden, hoogevoelig, hoogbegaafd, hoogsesitief, strong willed, innerlijke familie,